Для оновлення обладнання, придбання нового транспорту, розширення виробничих або офісних площ потрібні великі фінансові вливання. А що робити, якщо немає змоги одночасно зібрати потрібну суму або взяти кредит? Є цілком ефективна альтернатива – лізинг. Поговоримо про те, що означає цей термін, які бувають види лізингу, яке майно можна взяти в лізинг, як правильно здійснити таку операцію, і які підводні камені є у цієї процедури. Взяти авто в лізинг Ви можете перейшовши на сайт cgfc.com.ua фінансової компанії Кредіком.

Що таке лізинг

Незважаючи на те, що з англійського lease» перекладається як «оренда», лізинг – це своєрідний «гібрид» оренди і кредиту із залученням третьої особи – лізингової компанії. Остання викуповує у продавця майно і передає його лізингоодержувачу. Той виплачує щомісяця певну суму, яка є одночасно і орендних платежем, і платежем по кредиту (в залежності від подальших намірів користувача). Після закінчення зазначеного в договорі терміну майно можна викупити за залишковою вартістю або повернути лізинговій компанії.

У XIX столітті лізинг почав активно розвиватися в США і Великобританії. Для нашої країни знаковим стало поняття «ленд-ліз» часів Великої Вітчизняної: надання військової техніки теж було варіантом лізингу. Суттєво впливати на розвиток економіки лізинг почав з 50-х років минулого століття. Засновником сучасної лізингової індустрії називають американського підприємця Генрі Шофельда, відкрив в Сан-Франциско першу спеціалізовану лізингову компанію.

У чому економічний зміст лізингу

Для кожної із сторін лізингової угоди свої резони участі в ній.

Продавець продає свій товар і отримує повну вартість майна та відсутність ризиків;

Лізингодавець отримує вигоду за рахунок подорожчання майна, включеного до платежу по лізингу.;

Лізингоодержувач купує майно на більш вигідних (процентна ставка/початковий внесок) або більш лояльних (вимоги до платоспроможності) умовах порівняно з банківським кредитом. Він має право відмовитися від покупки, якщо обставини його бізнесу змінилися. Крім того, покупець економить на податкових платежах (ПДВ, податок на прибуток, на майновому і транспортний податок, якщо купується автотехніка).

Особливістю угоди лізингу є зниження викупної ціни майна до закінчення дії договору. Це відбувається за рахунок амортизації – щорічне списання частини вартості активу в міру його зносу. Враховується амортизація за спеціальними формулами і не залежить від реального зносу товару. В угодах лізингу за окремими видами майна застосовується прискорена амортизація, за рахунок чого до кінця дії договору транспорт або обладнання мають нульову вартість і переходять у володіння лізингоодержувачу без додаткової оплати.