У нашій країні функціонує єдиний балансуючий ринок електроенергії (РДДБ). Виробники, що займаються генерацією електрики, взаємодіють з оператором, яким є Укренерго. Цей процес відбувається без участі постачальників. До речі, останні працюють на ринку небалансів, де вони мають змогу реалізувати надмірні залишки або купувати недостатню кількість енергії. Брати участь у балансуванні мають право виключно споживачі, що отримали відповідну кваліфікацію.

В Україні балансуючий ринок електроенергії має певну структуру. Була впроваджена нова модель оптових закупівель для розвитку конкурентних відносин у цій галузі. Сьогодні балансування відбувається на основі аукціону та укладання двосторонніх договорів.

Складові ринку

При впровадженні механізму функціонування РДДБ можливості задоволення потреб споживачів, постачальників та виробників значно розширилися. Для цього у структурі визначається декілька сегментів, які мають певні функції. Разом вони становлять основу РДДБ. Основними сегментами балансуючого ринку є:

  • біржа електроенергії;
  • ринок двосторонніх договорів;
  • ринок допоміжних послуг;
  • сегмент, що сполучається з небалансами.

Купівля та продаж електрики здійснюється завдяки функціонуванню об’єднаної електроенергетичної системи (ОЕС). Цей процес відбувається в умовах безперервного балансування в часі.

Якщо необхідно докупити електричну енергію, споживач отримає надлишок за найбільшою ціною. Постачальник, що реалізує надлишки, продає їх за найменшою вартістю. Ціна помножується на коефіцієнт, затверджений для подібних випадків. Особливу роль відіграє на ринку системний оператор.

Функції системного оператора

Системний оператор на балансуючому ринку здійснює централізовану диспетчерську роботу, управління ОЕС. Він має можливість придбати у постачальників додаткові функції для забезпечення стабільної роботи системи енергетики держави. Системний оператор виконує наступні функції:

  • планує режим роботи ОЕС на добу вперед;
  • займається купівлею та продажом енергії з метою балансування пропозиції та попиту у добі, що зараз триває;
  • укладання договорів з продажу та купівлі для регулювання небалансів.

Системний оператор також здійснює паралельну роботу для організації роботи з енергетичною галуззю інших держав.

Учасники ринкових відносин вкладають двосторонні договори та подають заявки системному оператору для збільшення чи зменшення навантаження при реалізації чи закупівлі електричної енергії. Учасники торгових відносин отримують команди від оператора щодо зроблених пропозицій.